Нова Наредба за визи

Министерски съвет на РБ с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 11 ЮЛИ 2011 г. прие нова Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим /ДВ бр.55 от 19.07.2011 г./.Можете да видите Наредбата тук.