За Нас

„Panteleev Solutions“ ЕООД е фирма за консултантски услуги с едноличен собственик и управител Илко Димитров Пантелеев. Дейността на фирмата е насочена в предоставяне на услуги в областта на легалната имиграция в Република България, придобиване на българско гражданство, гражданска регистрация и български лични документи.

Илко Пантелеев е роден през  1961 г. в гр. Добрич. Завършил е Математическа гимназия в гр. Добрич и Академията на МВР – гр.София. Работил е в системата на МВР 25 години, като е ръководил „Паспортна служба“ и служба „Миграция“ в гр.Добрич. Владее писмено и говоримо, руски и английски – ниво В1. Женен е и има двама сина.

Ние съчетаваме професионализма в услугата с индивидуалното отношение към клиента. Освен на бързината и точността, ние държим на коректността и почтеността.

За контакти:

Тел. : +359 888 541 332

e-mail : panteleevi@abv.bg