Българско гражданство

Можете да кандидатствате ако:

  • имате разрешение за постоянно пребиваване в РБ през последните 5 години;
  • имате брак с български гражданин;
  • роден сте в Република България;
  • имате статут на бежанец;
  • имате български произход;
  • осиновен сте от български гражданин;
  • желаете да възстановите българското си гражданство;