С Разрешение за пребиваване

На чужденците, които пребивават продължително, дългосрочно и постоянно  в Република България, се издава Разрешение за пребиваване, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1030/2002 на Съвета от 13.06.2002 г.

Пребиваването е :

-         продължително – с разрешен срок до 1 година;

-         дългосрочно – със срок до 5 години;

-         постоянно – с разрешен неопределен срок

Разрешение за пребиваване може да получите:

  • ако желаете да работите по трудови правоотношения или на свободна практика;
  • желаете да развивате бизнес;
  • желаете да инвестирате в страната;
  • желаете да се обучавате в Република България;
  • родител сте на български гражданин или постоянно пребиваващ в страната чужденец;
  • сте пенсионер;
  • имате брак с български гражданин;
  • имате български произход;
  • роден сте в Република България и сте загубили българското си гражданство;