За граждани на ЕС и членове на техните семейства

Можете да пребивавате ако :

  • сте работник или самостоятелно заето лице;
  • притежавате здравна осигуровка и финансови средства за издръжка в страната;
  • желаете да се обучавате в страната;
  • сте член на семейството на гражданин на ЕС;