Промени в Закона за чужденците

В ДВ бр. 9 от 28.01.2011 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Промените може да видите тук!