Преводи

-         от български език на чуждестранни езици и от чуждестранни езици на български език;

-         услуги, свързани със заверка и  легализацията на документи;

Фирмата има договор под №1493 с Министерство на Външните работи на Република България за извършване на официални преводи на документи и други книжа.